Maurice de Hond: ‘Alweer maand geboycot door tv’

Maurice de Hond vindt het ongelooflijk dat paniekvirologen als Ab Osterhaus en iemand met het ‘basisschoolniveau’ van Marion Koopmans avond aan avond ruimte krijgt aan de talkshowtafels op televisie, terwijl hij al sinds Hemelvaartsdag (21 mei) al niet meer in een grote talkshow is verschenen. “Ik ben wetenschapper, sorry hoor. Ik onderbouw mijn stukken beter dan bijna iedereen die op tv komt. Die roepen vaak maar wat. Ik doe het altijd op basis van studies“, zegt hij vandaag in het AD.

Eind april schreef Maurice de Hond al over de zeer kleine kans op besmettingen in de buitenruimte. “’s Avonds lieten ze dat bij Op1 zien. Jan Kluytmans zat daar aan tafel en noemde het ‘een mening’. Ik werd afgemaakt op sociale media. Terwijl, als er iemand zomaar een mening gaf, was hij het.

Inmiddels beginnen vrijwel alle bevindingen van Maurice gemeengoed te worden, maar toch is hij nog steeds geen graag geziene gast in de talkshows. “Media laten hun oren hangen naar de usual suspects. De Marion Koopmansen van deze wereld blijven mensen bang maken voor een tweede golf.”

Waarschuwen om uit te blijven kijken als je buiten bent is gewoon onzin, zegt Maurice. “Ik vind het verschrikkelijk dat relevante info nu niet naar buiten komt en veel mensen onnodig bang thuis zitten.”

Hemelvaartsdag

Maurice begrijpt er helemaal niets van hoe de televisieredacties te werk gaan, vooral toen bleek dat de drukke Hemelvaartsdag helemaal niet tot extra besmettingen had geleid. “Ik dacht: nou, vanavond zullen ze op tv wel vertellen dat mensen niet meer bang hoeven te zijn om naar buiten te gaan, wellicht dat de 1,5 meter daar kan vervallen.”

Niet dus. “Toen zat Koopmans er, om te vertellen over de tweede golf in Iran, nota bene. Op dit moment is het virus gewoon weg. Toch worden mensen bang gemaakt. Dat ontgaat mijn logisch brein, daar word ik ongeveer gek van.

Als het RIVM hem een baan aanbood, zou hij dan ja zeggen? “Een baan? Ik zou het vrijwillig doen. In het belang van Nederland. Ik zeg niet dat ze overal naar moeten luisteren, maar ik heb zoveel kennis…

Het AD-interview met Maurice de Hond kunt u hier lezen. Lees ook de blogpost op zijn eigen website.

Lees ook: Op1 bevestigt Maurice de Hond te hebben geboycot (3 juni)

Foto: NPO

100 Commentaren
Nieuwste
Oudste Meest gewaardeerde
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Gast
Nana Mouskouri
juni 28, 2020 13:02

@jan: npo is een ziekelijke omroep. Niet pro kabinet en niet pro de hond. Maar een onkundig bolwerk.

Gast
Ikke
juni 28, 2020 11:10

De reacties worden soms zo chaotisch dat je eigenlijk niet meer weet waar het over gaat, over corona of over Maurice. Als je het soms vergeten bent iedere radio en tv heeft meerdere zenders en een uit knop!

Gast
jan
juni 28, 2020 10:57

RIVM,CDC, WHO, verlengstukken van Big Farma, alleen maar leugens en bedrog, kijk eens verder dan de NPO.

Gast
Nana Mouskouri
juni 28, 2020 10:02

@erik: welke punten zijn daadwerkelijk aan Maurice toe te schrijven?

Ik tel er geen. Zijn ‘ik zei al’ is geen kloppende redenatie. RIVM was al hem al voor.

Wat is zijn daadwerkelijke belang?

Gast
Erik
juni 28, 2020 09:53

Maurice de Hond heeft zeker hele goede argumenten in deze discussie maar door zichzelf in het kamp van alu-gekkie Willem Engel te plaatsen diskwalificeert hij zichzelf.

Gast
Philippe Schots
juni 28, 2020 08:44

@Bart: Verschrikkelijk. Als bij jullie in huis altijd mensen sterven door een tekort aan maatregelen dan is dat crimineel! En welk huis is dat?

Gast
Nana Mouskouri
juni 28, 2020 08:16

Wat betreft relativeren: ik ben 14 mensen verloren, allemaal kennissen. Maart was een heftige periode.

Merendeel oud, maar merendeel geen verzorgingstehuis. Is de conclusie van gebrek aan hulpmiddelen dan wel juist? Of is dat een zondebok.

Gast
Bart
juni 28, 2020 07:29

@Phillip In elk huis zijn er mensen dood gegaan. Zoals dat altijd gebeurd.

Gast
anoniem
juni 28, 2020 00:04

@Philippe Schots: Met zulke opvattingen zou ik mij niet veilig voelen in huis bij @Bart.. Wellicht hoort hij bij de opruimploeg?

Gast
Philippe Schots
juni 27, 2020 23:50

Bart, welk huis werk je? En zijn bij jullie in huis ouderen ook het slachtoffer geworden van een tekort aan maatregelen?

Gast
anoniem
juni 27, 2020 23:42

@⚔️⚔️⚔️

Zou dat de reden zijn dat er erg laat werd ingegrepen en nu teveel mensen nog steeds het gevaar onderschatten?

Gast
Bart
juni 27, 2020 23:38

@Japie Laat ik nou net in zo’n huis met ouderen werken. Je weet echt totaal niet waar je over praat.

Gast
Ryan
juni 27, 2020 23:28

@XXX Eén kant van het verhaal. Daar kun je weinig mee.

Gast
Andere XXX
juni 27, 2020 23:15

XXX@ conclusie: Ook al heeft hij fouten gemaakt, dit betekent niet dat de adviezen niet kloppen.
Als de terrassen, stranden en parken rookvrij worden, regel ik dat buiten de eenmetermaatschappij de norm wordt.

Gast
⚔️⚔️⚔️
juni 27, 2020 22:51

Van Dissel zwarte lijst Story nr 18 29 april ™ 5 mei 2020 p 6, 7 en 8
Premier Mark Rutte zweert bij zijn adviezen, maar:
Jaap van Dissel (RIVM) staat op medische zwarte lijst

Staande naast premier Mark Rutte op door miljoenen bekeken persconferenties over de coronacrisis, werd RIVM-boegbeeld Jaap van Dissel een van onze bekendste regeringsadviseurs, wiens adviezen de basis vormen van de landelijke strijd tegen corona.
Uit Story-onderzoek blijkt nu dat Van Dissel niet door iederéén als autoriteit beschouwd wordt: de viroloog komt voor op een openbare medische zwarte lijst.
Als boegbeeld van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat Jaap van Dissel (63) al weken in de volle schijnwerpers.
Op gepaste afstand naast minister-president Mark Rutte staand, luisteren doorgaans miljoenen tv-kijkers naar wat de viroloog tijdens persconferenties te vertellen heeft over de stand van zaken in de coronacricis.
Juist omdat de regering veel waarde hecht aan Van Dissels adviezen en ze praktisch altijd een op een overneemt, is het opmerkelijk dat de opperviroloog voorkomt op een medische zwarte lijst zoals Story ontdekte. Het gaat om de website Zwarte Lijst Artsen, een initiatief van belangengroep Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid Nederland (SIN-NL). “Deze zwarte lijst bevat alle namen van artsen, tandartsen, verpleegkundigen en psychologen, die in het BIG-register opgenomen zijn met een berisping, schorsing of doorhaling, artsen en en deze personen en organisaties uit de gezondheidszorg die hun wettelijke en professionele zorgplicht schenden:, vermeldt SIN-NL op de website. Deze falende zorgverleners weigeren aan slachtoffers van medische fouten correcte informatie, diagnostiek en herstelbehandeling. Dit veroorzaakt de noodsituatie van slachtoffers van medische fouten met veel onnodig en vermijdbaar leed”, valt er daarnaast te lezen.
De zwarte lijst van SIN-NL wordt in medische kringen bepaald serieus genomen. Zo oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland in Groningen eerder dat SIN-NL “op een stevige wijze de publiciteit mag zoeken, waarbij het haar, gelet op de aard van de gestelde tegenwerking, toekomt om publieke figuren uit de medische wereld openlijk op hun verantwoordelijkheid aan te spreken en te beschuldigen, indien deze verantwoordelijkheden niet worden nagekomen.”
Vetverlies
Dat Van Dissels naam voorkomt op de zwarte lijst van SIN-NL komt omdat hij in 2006 zitting nam in een tuchtcollege en in die rol betrokken was bij een zaak die gericht was tegen een internist van Erasmus MC in Rotterdam (gegevens bekend bij Story) [Toevoeging SIN-NL: Dit betreft dr M. E. Van der Ende]. Volgens Zwarte Lijst Artsen was deze internist schuldig aan de “ernstige verminking en schade” van een hiv-patient omdat ze deze persoon vooraf niet had geïnformeerd

“over de bijwerkingen van zijn medicijnen, zoals “lipoatrofie (verlies van vet op plaats van insuline-injectie-red) en neuropathie (zenuwbeschadiging- red)”. Uit woede daarover spande de hiv-patient, P. L., een tuchtzaak tegen de internist aan, waarna die zich voor haar werkwijze moest verantwoorden. Ook schreef P.L een 38 pagina’s tellend rapport ( in het bezit van Story) waarin hij zijn ongenoegen uitte over de werkwijze van het tuchtcollege….én de rol die Jaap van Dissel daarin speelde.
Volgens P.L werd de internist tijdens de tuchtzaak door Jaap nadrukkelijk de hand boven het hoofd gehouden. “Hij is bekend met de hiv-infectie via het ziekenhuis en het RIVM. Hij is ook bekend met de medicatie en de bijwerkingen”, schrijft P.L in zijn rapport, dat in 2014 werd gepubliceerd, over de rol van Van Dissel. “Op geen enkel punt wordt (naam internisten-red) ondervraagd. Waarom ze, tegen de richtlijnen in, zo laat startte met de behandeling? Ook niet waarom de patient niet gewaarschuwd was, voor de stavudine (hiv-medicijne-red) wat toch ook in de richtlijnen staat. Niets daarvan. Van Dissel vraagt enkel of zij in 2002 alle patienten in het Erasmus MC van de stavudine had gehaald. Daarop antwoordt (naam interniste) “substantieel”. Dan was er juist gehandeld antwoordde v. Dissel. In december 2006 oordeelt het Regionaal Medisch Tuchtcollege dat de aanklachten van P.L. ongegrond waren. P.L. was het daar niet mee eens en nam de uitspraak met name Jaap van Dissel kwalijk. “Hij wist ook dat er doden waren door stavudine maar houdt daarover zijn mond.

Het geheel wordt verzwegen en ik zag daarin de reden waarom ik de trialgegevens niet kreeg in te zien. Hij kon (naam interniste) zo behoeden voor een sanctie. Da het ook nog eens in het dossier stond liet hij achterwege”.

Grijs gebied
Samen met zijn advocaat besloot P.L tegen de uitspraak van het tuchtcollege in beroep te gaan. “Ik zou een second opinion gaan doen bij prof. Brinkman (prof. Dr. Kees Brinkman, internist van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam; bekend als autoriteit op het gebied van hiv en aids-red)”.
De bevindingen van Brinkman versterkten P.L in zijn gevoel van onrechtvaardigheid”. Dr. Brinkman laat er geen gras overgroeien. Hij had alles doorgenomen en vindt de uitspraak van het RMT bevooroordeeld en zeker door Van Dissel. Dat kwam overeen met mijn vooronderstelling”.
Hoewel de kwestie tussen P.L, de beklaagde internist en het tuchtcollege, waarin Jaap van Dissel zitting had zich jaren geleden afspeelde, weet prof. Dr Kees Brinkman zich de zaak nog goed te herinneren.
“Ik ben door deze patient benaderd hoe ik tegen deze kwestie aankeek en heb daarover mijn eerlijke mening gegeven” vertelt Brinkman aan Story. “Het ging om een casus van een patient van een collega in Rotterdam. Met die kennis die ik op dat moment al had vergaard had, maar op dat moment nog niet heel duidelijk gekristalliseerd was, concludeerde ik dat die man wel heel veel bijwerkingen van de medicijnen kreeg. De medicijnen had hij bovendien ook nog eens in studieverband gekregen. Daar heb ik mijn verbazing wel over uitgesproken. Inmiddels worden die medicijnen niet meer gebruikt, omdat iedereen weet dat het voor vermagering zorgt. Dus deze man heeft deze middelen gebruikt in een periode dat het nog een soort grijs gebied was. Ik was er verbaasd over dat het tuchtcollege dit zo makkelijk van tafel veegde. Ik zou iets anders besloten hebben”.

Reactie Jaap van Dissel
Hoewel prof.dr. Brinkman overtuigd was van zijn gelijk, trad hij niet als deskundige op voor de tuchtraad. “Ik ben daarvoor niet benaderd”, zegt dr Brinkman tegen Story. “Je kunt je daar niet zelf voor aanmelden. Daar moet je door de tuchtraad voor worden benaderd, anders ben je niet meer objectief. Als ik opgeroepen zou worden als getuige of expert, was ik er zeker naar toegegaan. Want dan sta je daar als objectieve professional”. Als prof. dr. Brinkman als deskundige zou zijn opgeroepen, had de aangespannen tuchtzaak voor P. L. mogelijk heel anders uit kunnen pakken. In het slotwoord van zijn rapport haalt P.L. nog flink uit naar Jaap van DIssel. Hij bepaalde dat (naam interniste) er zonder kleerscheuren mee weg zou komen. De integriteit van de heer van Dissel kan met in twijfel trekken”. Story vroeg RIVM voorzitter Jaap van Dissel om een reactie op zijn betrokkenheid bij de beschreven rechtszaak en zijn vermelding op de zwarte lijst van SIN-NL. “Jaap van Dissel is lid van het Tuchtcollege Den Haag”, laat Van Dissels woordvoerder Coen Berendse aan Story weten. Het is echter niet aan hem om uitspraken v van het tuchtcollege of rechtbank toe te lichten. Hier zijn ongetwijfeld openbare stukken over te vinden waarin de antwoorden op jullie vragen staan. Verder heb ik geen idee waarom hij op de genoemde website staat. Er zijn tegenwoordig veel websites waar zijn naam genoemd wordt”.

Gast
RoccoS
juni 27, 2020 22:40

Hee Maurice, hoe staat het met je iPad-scholen die het hele onderwijsstelsel op zijn kop zouden zetten met een compleet nieuwe leermethode? Waarschijnlijk een hele grote financiële premie van Apple in je zak gestoken om die iPad-onzin te verkondigen voordat de hele boel als een luchtbel uit elkaar klapte? En nu ook weer, na een paar maanden googlelen en youtuben jezelf als een expert op het gebied van pandemieën en virussen neerzetten die de werkelijke deskundigen wel even de les gaat leren.

Gast
Carolina Reaper
juni 27, 2020 22:40

Misschien dat hij het duo Trump/Pence nog van dienst kan zijn. Zeker nu kunnen ze daar nog wel iemand gebruiken die sterk is in downplayen.

Gast
Japie
juni 27, 2020 21:52

@M.: Het lijkt dat je bij De Hond school hebt gelopen, want je peillood staat scheef. Leuk vind ik dat niet, maar als Rutte toch weer lijst gaat trekken, iets dat je nu niet weet, dan zou de VVD gewoon weer de grootste kunnen worden. Ik noem maar een mogelijkheid.

Gast
M.
juni 27, 2020 21:46

Door het Coronavirus wordt GroenLinks de grootste partij qua zetels in NL in 2021.

Volgend jaar een kabinet met GL, PVDA, SP en Denk na de verkiezingen #NLwordtLinks

Gast
Zaad
juni 27, 2020 21:43

Oei lekker denigrerend weer

Gast
Peter
juni 27, 2020 21:41

Beste Maurice, wordt het niet tijd dat je ophoudt met dat vervelend gehuil van je jij bent net een verwend kind, als ik mijn zin niet krijg ga ik huilen, misschien heb je wel gelijk maar door de maatregelen hebben we veel mensen kunnen redden besef dat nu eens en hoe op om je gelijk te halen

Gast
Jan Leeman
juni 27, 2020 21:28

@Arie:

Als je schrijft “dat virologen omhooggevallen dierenartsen zijn” zak je wel gelijk door het ijs. Ja, er is zo’n bekend geval, Ab Osterhaus, maar die is niet ‘omhoog gevallen’, maar gepromoveerd met een proefschrift ‘Feline infectious peritonitis: identification, propagation and epidemiology’. De Hond kwam tot z’n doctoraal in de sociale geografie. Als je daar op afgaat, en dat doe je kennelijk, dan zou je helemaal niet naar De Hond moeten luisteren. Ik vind een ander geluid wel belangrijk, maar bij Maurice gaat het te veel over Maurice en zijn gelijk. Foute aannames van Maurice daar komt Maurice niet op terug. Beter zou een openlijke discussie met mensen in het vakgebied zijn. Nu weet je niet altijd waar de deskundigen die deel van het RIVM zijn zich op baseren.

Gast
Keta Minek
juni 27, 2020 21:17

Zijn peilingen gaan alleen nog over corona ik ben ziek van die vent en vul ze niet meer in.

Gast
Keta Minek
juni 27, 2020 21:15

Tot nu toe komt is het RIVM betrouwbaar over, veel landen kunnen een voorbeeld nemen aan NL.

Gast
Japie
juni 27, 2020 21:09

@Bart: Bravo. Jij kan wat mensen als Engel en De Hond ook goed kunnen, al kan het beter… Je moet zeggen: 0 (nul) doden door Corona, Bart. Uiteindelijk sterven mensen namelijk aan een hartstilstand; dat is bekend. Hoe je dan aan de 12000 voor een griepje komt moet je verzwijgen (zwijgen over oversterfte, besmettelijkheid, aantal ic-opname’s etc. lijkt dan verstandig).

Een normaal mens luistert ook naar eerlijke mensen die proberen vergelijkingen te maken; voor wie graag vergelijkt. Sommigen komen tot de conclusie dat je appels en peren niet kunt vergelijken. Anderen komen tot de conclusie dat Corona veel gevaarlijker is dan de griep, en soms komt men tot de conclusie (als bijvoorbeeld Dela) dat het aantal slachtoffers ongeveer gelijk is aan – zeg – de griepgolf van 2018. Moet je wel gelijk bij bedenken dat we toen geen lockdown hadden.
Afgaande op oversterfte zou je het met een griepgolf mogen vergelijken (waarom niet), maar niet eerder zagen we een erg besmettelijk virus waardoor ook de ziekenhuizen met ic-capaciteit worstelden. Zonder maatregelen was de ramp niet te overzien geweest.

Maar geen zorg, ik heb ook verwijten aan het adres van overheden; hier en in het buitenland. In sommige huizen voor ouderen zijn verzorgend personeel en bewoners aan hun lot overgelaten, met vele doden tot gevolg. Dat zal jou en mensen als Engel kennelijk aan de dansreet roesten, maar ik denk dat er – voor een overheid – de plicht is zwakkeren te beschermen als en wanneer dat kan. En als de prijs op dit moment is dat jij hier en daar wat afstand houdt, dan snap ik niet waar je met je halve waarheden en leugens nog iets over te zeuren hebt. Zal wel het zeuren om het ‘noodzakelijke’ zeuren zijn dat je ook bij aso’s , complot-gekkies en andere halve zolen ziet.

Gast
Mories
juni 27, 2020 21:05

I am the greatest. Ik keur mijn eigen vlees. Ik ben de beste van allemaal.
Als het aan mij had gelegen was er niemand ziek geworden.
Maar ja, ze willen niet luisteren.

Gast
anoniem
juni 27, 2020 20:49

@Denk Na: Een troll die anderen van trollen beticht.. Dat kan alleen maar een Russische spammer zijn… :-)

Gast
Denk Na
juni 27, 2020 20:48

@Arie: zo is dat. Waarom het gelijk weer op de persoon moet snap ik nooit zo goed. Enkel en alleen om je argumenten kracht bij te zetten? Ze worden hiermee juist zwak! Wees inhoudelijk.

Gast
Nana Mouskouri
juni 27, 2020 20:46

@denk na: en op basis waarvan?

Gast
Denk Na
juni 27, 2020 20:46

@anoniem: bruikbare idioot!

Gast
Denk Na
juni 27, 2020 20:45

@Nana Mouskouri trol: respect moet je verdienen, en dat verdient u niet…

Gast
anoniem
juni 27, 2020 20:35

@Denk Na: Dit soort desinformatie vind ik schadelijk en zorgt ervoor dat mensen onvoorzichtig worden. Waarschijnlijk zijn er tot nu toe (oversterfte meegerekend) zo’n 10.000 mensen in NL overleden aan covid-19. En we zijn nog maar een halfjaar verder.. Maar ik kan me voorstellen dat volgens sommigen er nog niet genoeg “dor hout” is opgeruimd..

Gast
Nana Mouskouri
juni 27, 2020 20:33

@denk na: een beetje meer respect graag

Gast
Arie
juni 27, 2020 20:33

De meesten hier schijnen niet te beseffen dat virologen omhooggevallen dierenartsen zijn.
De Hond stelt kritische kanttekeningen bij het gevoerde beleid van het RIVM rondom het covid-19 virus. En omdat De Hond geen viroloog, epidemioloog, microbioloog of immunoloog is, maar wel wetenschappelijk is opgeleid moet hij zijn beweringen extra goed onderbouwen. Beweringen van De Hond blijken steeds uit te komen.

Het RIVM (“Jaap en zijn mensen”) zijn niet breid om een andere opvatting te weerleggen dan wel hun eigen beleid onderbouwd toe te lichten. Bijvoorbeeld Christian Drosten (Duitse RIVM).

Gast
Denk Na
juni 27, 2020 20:23

@Bart: laat gaan, you let the trolls out en andere zwakzinnige onder diverse namen; bruikbare idioten.

Gast
anoniem
juni 27, 2020 20:12

@Bart: Volgens mij moet u de politiek ingaan.. Hoe meer onzin je verkoopt, des te populairder word je in dit landje… :-)

Gast
Bart
juni 27, 2020 20:01

@Conjo 6070 doden om precies te zijn en ruim 35000 besmettingen op 17 Miljoen mensen. En waarschijnlijk waren er veel meer mensen besmet maar die hebben het niet eens gemerkt. De conclusie is dus dat het helemaal niet zo dodelijk en gevaarlijk blijkt te zijn. Sterker nog, er zijn maar 70 mensen in Nederland die puur alleen aan corona zijn overleden. Om het even te vergelijken, in 2019 zijn er 12000 mensen overleden aan gewone griep. De politiek en het RIVM hebben er een onnodig een puinhoop van gemaakt maar dat gaan ze natuurlijk nooit toegeven. De media speelt dit spelletje gewoon mee. Ondertussen worden er vrijheden van onze democratie ingeperkt. Wordt wakker!

Gast
maneoe
juni 27, 2020 20:00

Wie is die Swiebertje nauw dan weer?

Gast
Bart
juni 27, 2020 19:54

Er zijn nog steeds een heleboel mensen hierboven die denken dat we hier met een heel gevaarlijk virus te maken hebben en nog steeds niet door hebben dat er eigenlijk iets heel anders speelt. Luister vooral niet naar Maurice de Hond of andere meningen dan van de politiek, het RIVM en mainstreammedia. Blijf maar lekker die oogkleppen ophouden.

Gast
tim
juni 27, 2020 19:50

Hennie Huisman syndroom heet dat

Gast
B
juni 27, 2020 19:44

Ach gossie kleuter.

Gast
De Heer
juni 27, 2020 19:22

Dat je deze man met zijn aandeel in de Deventer moordzaak uberhaubt nog op de televisie ziet is schandalig.

Gast
Japie
juni 27, 2020 19:05

@Wim Lubbers: Daar ben ik het helemaal mee eens. Je kunt kritiek hebben op het gehannes met bijvoorbeeld de mondkapjes (wel/niet), maar ik val daar niet over. En ‘better save than sorry’. De Hond draagt natuurlijk ook geen verantwoordelijkheid, en dat maakt het een stuk gemakkelijker.

Gast
Denk Na
juni 27, 2020 19:04

Zit hier nu 1 persoon tegen zichzelf te lullen, hier boven…? Wat is hij het eens met zichzelf en zijn andere persoonlijkheden…

Gast
Zelfzucht
juni 27, 2020 19:03

Er zijn 80 mensen aan de Corona overleden. De overige ruim 6000 worden geregistreerd als coronadoden, maar zijn overleden aan longaandoeningen, hartfalen, suikerziekte of kanker.

Maurice de Hond heeft helemaal gelijk. We zijn 3,5 maand voor de gek gehouden door het RIVM en de regering. Er zijn enkele risicogroepen, daar moet je maatregelen voor nemen. Maar het gros van de samenleving is nodeloos beroofd van vrijheden. Met een enorme economische, financiële en sociale schade als gevolg.

Gast
Sip
juni 27, 2020 19:00

Het gaat lui als Maurice dus voornamelijk om aan tafel te komen, net als Wim Engel van viruswaalzin en Vincent Evers met zijn Tesla.

Gast
Jan
juni 27, 2020 18:58

Wat een toneelstuk … En iedereen trapt erin!

Gast
Wim Lubbers
juni 27, 2020 18:58

@ Japie za 27 jun 2020 om 18:43
Het RIVM vond mondkapjes schijnveiligheid. Het kabinet nam dat over, maar de Tweede Kamer drong erop aan. ‘Want waarom doen ze dat dan in andere landen?’.
Het RIVM wilde de basisscholen openhouden, want kinderen zijn nauwelijks gevoelig voor het virus. Het kabinet moest dat intrekken van de Tweede Kamer, want in andere landen waren de scholen allang dicht.
Soms moest het kabinet een politiek besluit nemen tegen het advies van het Outbreak Management Team in. Maar onmiskenbaar zijn er ook verkeerde inschattingen gemaakt. Dat heb je met een onbekend virus.

Gast
Jantje
juni 27, 2020 18:56

Ik be helemaal klaar met de Hond. Wellicht heeft hij een punt met die aerosolen maar dat betekent niet dat de rest allemaal onzin is of iedereen gek is. Ook het RIVM ontkent niet dat aerosolen een rol spelen maar men geeft gewoon aan dat er niet bewijs genoeg is en er veel onzekerheden zijn.

van Dissel zegt vandaag nog in een interview dat het ook komt omdat niemand meer fysiek contact heeft de aerosol besmettingen nu er uit springen.
Ook de Hond weet niet hoe iedereen besmet wordt. Dat wordt niet allemaal geregistreerd. Alleen massa besmettingen komen in het nieuws maar niet als Tante Truus bij de bakker besmet wordt.; Zo kun je makkelijk een tunnel visie ontwikkelen.

Bovendien stelt hij zich buiten het debat om zich neerbuigend uit te laten over collega’s. Nergens voor nodig. Je kan prima kritisch zijn en respectvol

Tips! Mail ons!

Zoek door de artikelen