Voorlopig surseance van betaling aan LLiNK verleend

Omroep LLiNK heeft uitstel van betaling gekregen. De rechtbank in Amsterdam heeft de omroep surseance van betaling verleend en mr. Paul R.W Schaink tot bewindvoerder benoemd. Dat heeft LLiNK vanavond laten weten. De heer Schaink heeft aangegeven graag zijn schouders eronder te willen zetten. “Hij gaat er alles aan doen om te proberen LLiNK te behouden, omdat het naar zijn overtuiging een waardevolle organisatie is met een mooie missie“, vertelt een zegsvrouw van LLiNK.

De aanpak van de huidige problemen bij LLiNK is tweeledig. Enerzijds is het cruciaal dat LLiNK doorgaat met ledenwerving om zo vóór 1 april de 150.000 leden te halen. Dit is van belang op de korte termijn omdat het enige extra middelen verschaft, maar ook op de langere termijn. Als de groenste omroep het beoogde ledenaantal niet haalt, kan LLiNK niet in het omroepbestel blijven.

Anderzijds is er een exploitatietekort ontstaan, waarop niet voldoende greep was, zowel qua omvang als qua redenen. Omdat bij het Commissariaat voor de Media onduidelijkheid bestaat over de grootte van het tekort heeft ze daarom deze week de NPO de opdracht gegeven om tot nader order te stoppen met bevoorschotting van de programmafinanciering.

Zonder op de gebeurtenissen vooruit te lopen denkt Schaink dat er wel kansen bestaan voor het behoudvan LLiNK. “Belangrijk is dat het vertrouwen bij het Commissariaat voor de Media wordt hersteld en er voor 1 april nog 25.000 mensen lid worden van omroep LLiNK.” Het is nog niet uit te sluiten dat ingrepen noodzakelijk zijn.

Wij moeten zien hoe en waar het tekort precies is ontstaan, hoe wij de begroting voor de toekomst weer sluitend krijgen, en liefst ook nog welke ruimte we kunnen creëren om het tekort na verloop van tijd weer terug te verdienen. Op die manier moet het vertrouwen bij het Commissariaat voor de Media worden hersteld.

Het eerste gesprek tussen directie, bewindvoerder en toezichthouder zal op korte termijn plaatsvinden. Het is de eerste keer dat een publieke omroep surseance aanvraagt.

Een surseance van betaling is een uitstel van betaling aan schuldeisers. Zoiets kan worden aangevraagd bij een rechter. Het bedrijf of persoon kan dan met schuldeisers om tafel gaan zitten om te onderhandelen over een betalingsregeling.

Meer in NPO

Alle artikelen

Wat vindt u?

Alle polls

Thomas van Groningen is volgens Victor Vlam te dik voor de presentatie van Op1. Eens?

Tussenstand

Laden ... Laden ...
Tips! Mail ons!

Zoek door de artikelen