Vrouw Theo Maassen ontkent geweld ineens: ‘Dat zegt niet zo veel’

De vrouw van Theo Maassen, Joyce, ontkent ineens dat ze het slachtoffer is (geweest) van huiselijk geweld en dat hij haar een gebroken neus heeft geslagen. “Dit zegt echter niet zo veel.”

Joyce en Theo Maassen © SBS

Theo Maassen werd twee weken geleden op de cover van weekblad Privé beschuldigd van huiselijk geweld. Zonder enig voorbehoud plaatste het tijdschrift van Evert Santegoeds dat de cabaretier zijn vrouw Joyce een gebroken neus zou hebben geslagen. Het blad beschikt over een 125 duizend woorden tellend appgesprek waarin ze daar wél over rept.

Jarenlang appcontact

Er is jarenlang appcontact geweest tussen Joyce en Theo’s oud-minnares Angela, die als klokkenluider geldt in deze zaak. Angela kan het naar eigen zeggen niet aanzien dat Joyce het slachtoffer zou zijn van huiselijk geweld, maar omwille van de kinderen geen aangifte zou doen. Hun appgesprek is volgens Evert héél duidelijk over het huiselijk geweld.

Evert wees er eerder op dat Joyce op geen enkel moment heeft geprobeerd om de publicaties in Privé tegen te houden. “De vrouw van Theo weet al sinds december dat we hiermee bezig zijn en heeft nooit gezegd: ‘Je mag niet met die appjes.’ Ze zegt: ‘Ik wil alleen niet dat je ze rechtstreeks publiceert.’ We hebben ze daarom geparafraseerd, naverteld.”

Joyce reageert

Dat maakte het voor Evert ‘ook zo’n bijzondere situatie’. Er was geen énkele woede aan de kant van Joyce over de publicatie. “Ja. Dat je niet naar een advocaat stapt en zegt: ‘Hoe haal je het in je hoofd om mij met die appjes te confronteren?’ Ze vond het kennelijk helemaal niet zo erg dat dit verhaal eindelijk eens naar buiten zou komen.”

En nu stuurt het management van Theo ineens een verklaring van Joyce, zus Judith en ex Karin naar het ANP: “In eerste instantie reageerden we niet op het artikel omdat wij het blad niet erkennen als serieuze informatiebron. Nu meer publicaties volgen en ook andere media dit oppakken toch een reactie om definitief helderheid te verschaffen.”

Niet meegewerkt

Volgens Joyce heeft zij niet meegewerkt aan het Privé-artikel. “Er wordt de indruk gewekt in de Privé dat ik heb meegewerkt aan twee artikelen en dat ik toestemming heb gegeven voor publicatie. Dat is niet het geval. De journalist is kwalijk te werk gegaan. Op details wil ik niet ingaan, onze privacy is al in hoge mate geschonden.”

Joyce geeft aan ‘nog nooit iets gebroken’ te hebben. “Ik vind het belangrijk om met de buitenwereld te delen dat ik zowel Theo als mezelf niet herken in deze artikelen.”

Geen ontkenning

Huiselijk geweld wordt dus níet ontkend door Joyce en dat valt op. We weten sowieso natuurlijk niet hoe deze verklaring tot stand is gekomen. Bezoekers van NU.nl zijn sceptisch. “Ze leven natuurlijk allemaal van de BV Maassen dus dit zegt niet zo veel. Ik hoop dat de volledige app conversatie openbaar wordt en kunnen we zelf oordelen”, zegt ene Jan.

Een verklaring geeft geen finale duidelijkheid, zegt hij. “Er zou een scan van de neus gemaakt kunnen worden om te bewijzen dat die al dan niet gebroken is geweest om alle twijfel weg te nemen. Men vergeet dat dit soort verhalen nooit op zichzelf staan. Vaak gaat het toch al langer rond in die wereld maar is er geen bewijs.”

Inkomstenverlies

Ook ene Blaat is sceptisch. “Kan het zijn dat Maassen erachter kwam dat deze publicatie eraan zat te komen en heeft hij samen met z’n vrouw (en anderen) de consequenties doorgenomen (enorm inkomstenverlies) en besloten om te doen alsof het allemaal verzonnen is? Santegoeds zal dat niet zo maar zeggen.”

Als Theo niets te verbergen heeft, dan zou het na deze ontkenning een logische vervolgstap zijn om de Privé voor de rechter te slepen. Tenzij er tijdens zo’n proces natuurlijk zaken naar buiten zullen komen die niet wenselijk zijn… Opvallend is dat Theo zélf in elk geval niet reageert, maar alleen zijn zus, vrouw en ex.

‘Waar rook is…’

Ene de heer Zwart hecht niet te veel waarde aan deze verklaring. “Zijn deze dames wel gehoord in een ‘veilige omgeving’ waar dhr. Maassen geen invloed of druk op ze heeft kunnen uitoefenen? Het komt namelijk veel te vaak voor dat slachtoffers niets durven te zeggen hoe het werkelijk zit omdat ze continu met de dader te maken hebben.”

Hij besluit: “Ik denk dat het toch wel verstandig is om nader onderzoek in te stellen door vertrouwenspersonen, om eventueel deze dames onder het juk van misbruik en mishandeling uit te krijgen. Waar rook is, is vuur.”

Wat zegt Evert?

Wat zegt Evert ervan? Hij stelt in een reactie aan het ANP dat ‘wij ons baseren op appberichten die wij hebben ontvangen’. “Onze verslaggever is keurig te werk gegaan. Joyce wist al een tijdje dat deze publicatie eraan zat te komen.”

Mediacourant vraagt zich af, wat vindt u?

Gelooft u nu weer in de onschuld van Theo Maassen?

Tussenstand

Laden ... Laden ...

Wat vindt u?

Alle polls

Bent u blij dat Mart Smeets niet meer op televisie is?

Tussenstand

Laden ... Laden ...
Tips! Mail ons!

Zoek door de artikelen